FIngerprint Cards

FIngerprint Cards

torsdag 20 april 2017

Telefonens rörelsesensor kan avslöja PIN-kodenForskare vid Newcastle University konstaterar att rörelsesensorn som sitter i en smartphone kan avslöja vilken PIN-kod användaren har. Detta då telefonen rör sig på ett mycket specifikt sätt när man slår in sin kod. Vid tester som forskarna genomfört visar det sig att träffsäkerheten ligger på 70 procent vid första försöket och 100 procent efter fem försök, vilket är tämligen alarmerande.  
Men, för att en förövare ska komma åt rörelsesensorns data så krävs förstås att vederbörande planterar någon form av skadlig kod på enheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar